Hoppa till innehåll

Villkor

Registrering för markering på kartan

Det är frivilligt att deltaga och arrangera sin egna försäljningsplats, det krävs dock en registrering via registreringsformuläret för att få en kartmarkering.

Borttagning av kartmarkering

Skicka ett mail till henrik@loppisrunda.se om du fått förhinder eller inte längre vill deltaga.

Anmälningsavgift

Deltagandet är frivilligt och gratis. Eventuella utgifter som uppkommer i samband eller i anknytning till försäljningsplatsen står deltagaren själv för. Exempel på sådana utgifter kan vara loppisbord eller annan nödvändig utrustning.

Försäljningsplatsens placering

Försäljningsplatsen måste vara inom egen tomt, trädgård eller garageuppfart. Det går också bra med annan privat mark i samförstånd med markägaren. Står man utanför privat tomt/mark betraktas försäljningsplatsen som offentlig tillställning och då måste du själv söka tillstånd hos Polismyndigheten. För att nyttja allmän plats krävs att du söker tillstånd hos kommunen.

Bord och annan utrustning

Bord och annan kringutrustning står man själv för. I dagsläget erbjuder vi ingen uthyrning.

Städning och röjning

Var och en är sin egen arrangör och städar upp efter sig och på gatan runt omkring.